LYRICS: David G. – Meje Meje

 LYRICS: David G. – Meje Meje

LYRICS: David G. - Meje Meje


InterServer Web Hosting and VPS
Hallelujah
Hallelujah
Hallelujah
Hallelujah
Hallelujah
Meje, meje
Meta, meta
Oko, oko
Alagbara ni yo
Meje, meje
Meta, meta
Oko, oko
Alagbara ni yo
Alagbara ni yo
(Alagbara ni yo)
Alagbara ni yo
(Alagbara ni yo)
Alagbara ni yo
(Alagbara ni yo)
Alagbara ni yo
(Alagbara ni yo)
Alagbara ni yo
(Alagbara ni yo)
Meje, meje
Meta, meta
Oko, oko
Alagbara ni yo
Meje, meje
Meta, meta
Oko, oko
Alagbara ni yo
Hallelujah
Hallelujah
Hallelujah
Hallelujah
Hallelujah
Yeah
Alagbara ni yo
(Alagbara ni yo)
Alagbara ni yo
(Alagbara ni yo)
Alagbara ni yo
(Alagbara ni yo)
Alagbara ni yo
(Alagbara ni yo)
Meje, meje
Meta, meta
Oko, oko
Alagbara ni yo
Meje, meje
Meta, meta
Oko, oko
Alagbara ni yo


Alagbara ni yo
(Alagbara ni yo)
Alagbara ni yo
(Alagbara ni yo)
Alagbara ni yo
(Alagbara ni yo)
Alagbara ni yo
(Alagbara ni yo)
Meje, meje
Meta, meta
Oko, oko
Alagbara ni yo
Meje, meje
Meta, meta
Oko, oko
Alagbara ni yo

Leave a Reply