LYRICS + Video: David G – Arugbo Ojo

LYRICS + Video: David G – Arugbo Ojo

LYRICS: David G - Arugbo Ojo

[Intro]
Adu mare Oba mi ni
Oba eh eh

[Verse 1]
Mo wole fun o
Alagbada ina baba mi oo

Mo wole fun o
Ogbe nu wundia sododo

Mo wole fun o
Ato farati bi oke won ni Baba

Mo wole fun o
Arugbo Ojo

Mo wole fun o
Baba awon tio ni babaMo wole fun o
Kabio omasi o baba mi

Mo wole fun o
Ogbe nu wundia sododo ododo baba o

Mo wole fun o
Arugbo Ojo

[Chorus]
Mo wole fun o
Mo wole fun o
Mo wole fun o
Arugbo Ojo

Mo wole fun o
Mo wole fun o
Mo wole fun o
Arugbo Ojo

Mo wole fun o
Mo wole fun o
Mo wole fun o
Arugbo Ojo

Mo wole fun o
Mo wole fun o
Mo wole fun o
Arugbo Ojo

[Verse 2]
Kabiosi o baba
Alagbada Ina nio oo baba

Arugbo ojo nio ooo baba
Baba awon ti ko ni baba

Emi mimo ma nio o baba
Mimo mimo ma nio o baba mi

Eru jeje nio Oluwa oba
Arugbo ojoBaba mi nio ooo baba
Eleda mi nio baba
Atorise nio oo baba mi
Ataye se nio oo baba

Atowo se ma nio oo baba
Oloju ina nio oo baba mi
Emi mimo nio ooo
Arugbo ojo

Arugbo ojo nio oo baba
Kinihun eya Judah nio oo baba
Mo wole fun o
Arugbo ojo

[Chorus]
Mo wole fun o
Mo wole fun o
Mo wole fun o
Arugbo Ojo

Mo wole fun o
Mo wole fun o
Mo wole fun o
Arugbo Ojo

Mo wole fun o
Mo wole fun o
Mo wole fun o
Arugbo Ojo

Mo wole fun o
Mo wole fun o
Mo wole fun o
Arugbo Ojo Mo wole fun o

Mo wole fun o

Video: David G – Arugbo Ojo

Leave a Reply